vodakje.si

12. 12. 2017
upravnik01

Vodakje.si je spletni portal, kjer so zagotovljene informacije o vodnih površinah za vse evropske države in za pomembnejša območja Afrike. Interval posnetkov je tri do pet dni in ločljivost podatkov 10 metrov.