VodaKje.si v magistrski nalogi

12. 1. 2021
upravnik01

januar 2021

Študentka Jana Breznik je v svojem magistrskem delu z naslovom »Analiza dinamike voda z uporabo časovne vrste satelitskih posnetkov Sentinel-1« uporabila podatke s portala VodaKje.si. V nalogi je bilo ugotovljeno, da so podatki ob ustreznem pregledu lahko zanesljivi za uporabo v raziskovalnem delu in v prostorskem načrtovanju. Izdelana je bila preveritev podatkov na kraškem (porečje Ljubljanice) in fluvialnem reliefu (spodnji tok reke Krke). Tekom naloge so bile izdelane tudi animacije ojezeritev in poplav Cerkniškega in Planinskega polja ter Ljubljanskega barja.

Drugi avtorji: pr. dr. Krištof Oštir, doc. dr. Gašper Rak, mag. Matjaž Ivačič

Link do naloge: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=124538&lang=slv