RUANDA JANUAR 2018

19. 1. 2018
upravnik01

13. – 19. januar 2018, Kigali, Ruanda

Januarja smo pričeli z razvojem programske opreme v Ruandi, ki bo omogočila zbiranje in obdelavo prostorskih podatkov na področju oskrbe s pitno vodo, javnim zdravjem in higieno. V začetku projekta smo morali najprej dobro spoznati obstoječi sistem in razmere na terenu.