GeoCodis International 2019

3. 10. 2019
upravnik01

30. september – 3. oktober 2019, Slovenija in Hrvaška

Na začetku jeseni smo priredili mednarodno srečanje z našimi poslovnimi partnerji iz tujine, s katerimi že sodelujemo oziroma nameravamo sodelovati v prihodnosti. Za popestritev srečanja smo si poleg poslovnih pogovorov ogledali tudi Ljubljano, Notranjsko ter lepote Slovenske in Hrvaške Istre.