Gana november 2021

16. 11. 2021
upravnik01

7. – 16. november 2021, Gana

Podjetje Geocodis je jeseni 2021 pričelo s pripravljalnimi aktivnostmi za nov projekt upravljanja z vodovodnimi sistemi v Republiki Gani. Pri izvedbi je s finančnimi sredstvi sodelovalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v Gani pa je naš partner Agencija za vodo in sanitarno ureditev. V mesecu novembru smo v glavnem mestu Akra in v sosednjih regijah opravili terenske oglede in naredili analizo obstoječega stanja. Na podlagi zbranih informacij bomo prijavili projekt in zbrali finančna sredstva, s katerimi bomo, skupaj z lokalnimi partnerji, vzpostavili nov informacijski sistem za upravljanje z vodo. Slednji bo omogočal celovit pregled nad stanjem vodovodnih in sanitarnih sistemov v vsej državi.